open main menu ddewislen

Manylion y Lleoliad

Cynllun Safle

Download 


Lleoliad a Chyfarwyddiadau

Mae'r Celtic Manor Resort wedi'i leoli mewn 2,000 erw o barcdir panoramig yng Nghwm Wysg, ychydig oddi ar yr M4 (Cyffordd 24), dim ond 90 munud o Heathrow, 45 munud o Faes Awyr Caerdydd a Maes Awyr Bryste a 5 munud o Bont Hafren. Lleolir y gwesty yn agos at wasanaethau rhwydwaith y rheilffyrdd yng Nghasnewydd, gyda threnau uniongyrchol i Gaerdydd, Llundain Paddington a Birmingham.

Am gyfarwyddiadau, cliciwch yma

Parcio

Mae parcio ar gael ar y safle a chodir £5 fesul 24 awr ar gyfer y maes parcio awyr agored a £15 bob 24 awr ar gyfer y maes parcio tanddaearol. 

Cliciwch yma   am y Map Parcio

Llety

Os ydych chi'n mynychu BlasCymru / TasteWales, gallwch fanteisio ar lety cyfradd ostyngol yng Ngwesty'r Celtic Manor Resort neu The Coldra Court Hotel.. Y cyfraddau yw £160 yr ystafell fesul nos trwy ddyfynnu TASTE WALES wrth archebu dros y ffôn a TAS190319 wrth archebu ar-lein. (Math o ostyngiad - Côd Bloc) Mae'r ystafelloedd ar sail y cyntaf i'r felin.

Opsiynau gwesty cyfagos eraill

The Priory

Ffôn : 01633 421241                                                                                                                                       

Gwefan


Holiday Inn Newport                           

Ffôn01633 421241   

Gwefan


Premier Inn Newport

Ffôn : 0871 527 8814

Gwefan


Ibis Budget

Ffôn : 01633 859058

Gwefan