open main menu ddewislen

EIT

Conference Partner Sponsor

EIT Food, yn trawsnewid sector bwyd-amaeth yr UE

EIT Food yw menter arloesi bwyd blaenllaw Ewrop, gyda'r nod o greu sector bwyd sy'n gynaliadwy ac yn barod ar gyfer y dyfodol.

Mae'r fenter yn cynnwys consortiwm o aelodau allweddol y diwydiant, busnesau cychwynnol, canolfannau ymchwil a phrifysgolion o bob rhan o Ewrop. Mae'n un o chwech o Gymunedau Gwybodaeth ac Arloesi (Knowledge and Innovation Communities (KIC)) a sefydlwyd gan y Sefydliad Ewropeaidd ar gyfer Arloesi a Thechnoleg, corff annibynnol o'r UE a sefydlwyd yn 2008 i hyrwyddo arloesedd ac entrepreneuriaeth ar draws Ewrop.

Nod EIT Food yw cydweithio'n agos â chwsmeriaid i ddatblygu cynhyrchion a gwasanaethau newydd a gwybodaeth a thechnoleg, a fydd yn y pen draw yn darparu ffordd o fyw iachach i bob dinesydd Ewropeaidd.

Gallwch ddilyn EIT Food trwy ein gwefan www.eitfood.eu neu drwy gyfryngau cymdeithasol: Twitter, Facebook, Linkedin, YouTube neu Instagram