open main menu ddewislen

Samplwch flas moethus Hilltop Honey

13/03/2019

Bydd y cynhyrchydd mêl arobryn o ganolbarth Cymru, Hilltop Honey, yn mynychu digwyddiad BlasCymru sy'n cael ei gynnal yn y Celtic Manor Resort, Casnewydd, 20 - 21 Mawrth 2019, gan arddangos eu hamrywiaeth o fêl premiwm, pur a naturiol.

Mae Llywodraeth Cymru yn dod â chwmnïau blaenllaw o sector bwyd a diod Cymru ynghyd â phrynwyr y DU a rhyngwladol yn BlasCymru. Hon fydd y digwyddiad diwydiant Arddangos a Chwrdd â'r Cyflenwr mwyaf yng nghalendr Cymru.

Cronnodd y gadwyn gyflenwi Bwyd a Diod yng Nghymru (Amaethyddiaeth, Arlwyo, Gweithgynhyrchu, Manwerthu a Chyfanwerthu) drosiant o £6.9 biliwn yn 2016. Ac yn cyflogi dros 240,000 o bobl yn y diwydiannau hyn.

Dywedodd Scott Davies, Rheolwr Gyfarwyddwr Hilltop Honey; “Mae'r tîm yma yn Hilltop Honey wrthi'n paratoi ar gyfer y digwyddiad ac yn edrych ymlaen at arddangos y cynhyrchion pur a naturiol o'n cynnyrch i’r darpar brynwyr. Mae Hilltop Honey wedi derbyn cefnogaeth helaeth a gwerthfawr gan Lywodraeth Cymru dros y blynyddoedd cynnar hanfodol. Rwy'n bersonol yn teimlo ei fod yn hynod o bwysig bod busnesau yng Nghymru yn manteisio ar y cyfleoedd sydd ar gael iddynt, ac yn gweithio'n agos gyda Llywodraeth Cymru i sicrhau arloesedd a thwf diwydiant Bwyd a Diod Cymru yn y dyfodol. ”

Wedi'i sefydlu yn 2011, mae gan Hilltop Honey angerdd dros gyflwyno'r mêl mwyaf blasus posibl o bob cwr o'r byd. Yn dal i fod yn hynod falch o gynnig y mêl Blodau Cymraeg gwreiddiol, mae'r cwmni bellach yn cynnig amrywiaeth o fêl Prydeinig, Arbenigol, Manuka Seland Newydd ac organig (yn ardystiedig gan Gymdeithas y Pridd) ymhlith eu offrymau mêl pur a naturiol eraill. Gellir cyflenwi cynhyrchion o'u hoffrwm mewn dognau brecwast 25g, amrywiaeth o jariau, poteli a thwbiau arlwyo. Peidiwch â cholli'r cyfle i flasu'r cynhyrchion hyn yn nigwyddiad BlasCymru, 20 - 21 Mawrth 2019. Ewch i'r stondin a darganfyddwch drosoch eich hun, mae mwy i fêl na’r disgwyl.

Rhannwch ar: