open main menu ddewislen

Fflapjaciau Brynmor - Wedi’u Pobi yng Nghymru â Chariad

13/03/2019

 MAE’R ANTUR YN DECHRAU YMA!

Yn cyflwyno fflapjaciau Brynmor, brand blaenllaw fflapjac di-glwten Cymru! Yn hyrwyddo'r gorau o Gymru a'n awyr agored gwych.

Wedi’u pobi â chariad yng Nghymru gan ddefnyddio’r ceirch jumbo gorau o Gymru sy’n rhoi dogn iachus o ffibr, maen nhw’n fyrbryd perffaith i fynd gyda chi ar bob antur. Cynhyrchir fflapjaciau Brynmor yn gwbl naturiol heb unrhyw ychwanegiadau di-angen yn ogystal â dewisiadau llysieuol a fegan.

Gyda phecynnu beiddgar yn darlunio bryniau hyfryd Cymru ac enw Cymraeg cryf sy'n golygu Y Bryn Mawr’, mae fflapjaciau Brynmor yn dod â brand o ansawdd uchel i'r categori ac yn cynnig byrbryd naturiol blasus i ddefnyddwyr yn ogystal â byrbryd craffach; gyda chynhwysion iachach a digonedd o flasau anhygoel.

Gwyddom fod ‘52% o bobl sy'n byrbrydio yn nodi bod agweddau iach e.e. ffibr a phrotein, yn gwneud byrbryd yn fwy derbyniol.’* mae cynnyrch protein Brynmor, gan gynnwys blasau hyfryd  caramel hallt a surop euraidd traddodiadol, gyda 10g o brotein fesul bar, yn darparu ar gyfer y galw cynyddol gan gwsmeriaid am fyrbryd protein sy'n rhoi blas naturiol hefyd.

Gyda ‘24% o brynwyr yn y categori yn dweud bod llai o siwgr yn bwysig iddynt wrth brynu nwyddau pob i’w hunain’*; mae'r ddau flas â llai o siwgr gan Brynmor yn hyrwyddo'r profiad blasus o fwyta fflapjack ond gyda 30% yn llai o siwgr a 30% yn llai o euogrwydd.

Meddai Kendra Jones, Rheolwr Brand; “Mae'r categori fflapjack yn profi twf digid dwbl o flwyddyn i flwyddyn* ac mae hyn yn cynnig cyfle cyffrous i lansio ein brand gwych. Mae Brynmor yn dathlu ac yn annog antur yng Nghymru a thu hwnt ac rydym am fod y byrbryd i gwsmeriaid fynd â gyda nhw ar eu hantur nesaf. O frecwast sy'n llenwi wrth fynd, i fyrbryd ar frig yr antur neu ddanteithion blasus ganol prynhawn, mae fflapjaciau Brynmor yn apelio at gwsmeriaid sy'n gwerthfawrogi byrbrydau iachach ac o ansawdd.

Mae ein anturiaethwr brwd 'Bryn' ar daith i roi'r byrbrydau gorau i'r genedlar gyfer eu hanturiaethau a byddwn yn dilyn Bryn wrth iddo lafarganu ei gariad at fflapjaciau Brynmor o fryniau Cymru a mynd â'n cwsmeriaid a'n defnyddwyr gydag ef. Wedi'u pobi yng nghalon Cymru ond yn cyflwyno'r fflapjaciau gorau yn y byd i gyd yw’r  cynlluniau uchelgeisiol ar gyfer y brand, cynlluniau sy'n adleisio'r ysbryd anturus a'r angerdd sy'n gysylltiedig â’r cariad tuag at fflapjaciau Brynmor.”

I ble fydd Fflapjaciau Brynmor yn mynd â chi?

Gwyliwch anuturiaethau Bryn yma: https://www.youtube.com/watch?v=Dl4ueo1YbvY

Cynnyrch Brynmor

Cynnyrch t raddodiadol 80g

Gydag amrywiaeth hyfryd o flasau traddodiadol ac arloesol ar gael, mae'r fflapjaciau traddodiadol 80g yn cynnig rhywbeth i bawb ac mae pob un yn dod ag amrywiaeth o fanteision iechyd go iawn, gan gynnwys:

  Yn rhydd o glwten

  Yn rhydd o wenith

  Ffynhonnell o ffibr

  Addas i lysfwytäwyr (gydag opsiynau fegan)

  Dim lliwiau na blasau artiffisial

Cynnyrch Protein 52g

Gyda 10g o brotein da ym mhob fflapjack, mae'r cynnyrch protein nid yn unig yn flasus ond maent hefyd yn darparu tanwydd pwysig i'r corff yn araf gan ddarparu egni sy'n para'n hirach yn ogystal â manteision iechyd ychwanegol; 

  10g o brotein ym mhob bar

  Yn rhydd o glwten

  Yn rhydd o wenith

  Ffynhonnell o ffibr

  Addas i lysfwytawyr (gydag opsiynau fegan)

  Dim lliwiau na blasau artiffisial

Cynnyrch llai o siwgr 40g

Gyda 30% yn llai o siwgr na'r fflapjack cyfartalog, mae ein cyfuniadau blas arloesol yn sicrhau bod ein cynnyrch llai o siwgr yn dal i flasu'n anhygoel o dda ac yn meddu ar y cymwysterau iechyd canlynol:

  Yn rhydd o glwten

  Yn rhydd o wenith

  Addas i fegananiaid

  Uchel mewn ffibr

  Dim lliwiau na blasau artiffisial

  30% llai o siwgr

* Ffynhonnell; Cacennau Mintel, Bariau Cacennau a Nwyddau Pob Melys - y DU - Mawrth 2018

Rhannwch ar: