open main menu ddewislen

Prynwr

Cwrdd â’r Diwydiant o Dan Un To

O gwmnïau mawr i gynhyrchwyr unigol crefftus - yn cynrychioli ystod eang ac amrywiol o gategorïau cynnyrch.

Amserlen Gyfarfod Wedi'i Theilwra

Mae amserlenni cyfarfodydd wedi'u teilwra yn canolbwyntio ar eich amcanion, yn gwarantu rhaglen lawn o gyfarfodydd gyda darpar gyflenwyr yn seiliedig ar gynhyrchion a chategorïau sy'n cyd-fynd â'ch meini prawf.

Amser Effeithlon

Cyfle i gwrdd â diwydiant cyfan o dan un to. Amserlenni cyfarfodydd pwrpasol, gan wneud defnydd effeithiol ac effeithlon o amser. Opsiynnau i ddewis 1 neu 2 diwrnod.

Tîm Cymru

Llywodraeth Cymru a diwydiant yn cydweithio i fuddsoddi ar gyfer arloesi a thwf yn y dyfodol.

Helpu i’ch Cwmni Dyfu

Rydym yn genedl sy’n angerddol am ein bwyd a’n diod gyda chynhyrchion a tharddiad gwych i helpu eich busnes i dyfu.

Cyngor Arbenigol a Gwybodaeth

I'ch helpu i ymchwilio cynhyrchion a syniadau newydd - gall tîm Bwyd a Diod Cymru ddarparu gwybodaeth wedi'i deilwra ac eich cyflwyno i gyflenwyr.

Arddangosfa Cynnyrch

Arddangosfa o ystod eang o gategorïau gan gynnwys label preifat, gwasanaethau bwyd a chynhyrchion manwerthu.

Arloesi

Bydd 100+ o gynhyrchion NEWYDD yn cael eu lansio ym MlasCymru 2019.

Chwarae Cwrs Cwpan Ryder 2010 (dewisol)

Dilynwch olion traed golffwyr gorau’r byd a phrofwch cwrs y Twenty Ten Cwpan Ryder. Cynhwysir cystadleuaeth golff yn eich arhosiad.

IFE 2019

Trefnwyd dyddiadau BlasCymru i gyd-fynd ag IFE. Digwyddiad bwyd a diod mwyaf y DU gyda 1350 o arddangoswyr. Gellir trefnu cludiant o’r IFE i FlasCymru os oes angen.

Yn ôl