open main menu ddewislen

Cyfarfod â'r Prynwr

Cwrdd â Diwydiant Cyfan Dan Un To - Gwneud Defnydd Effeithiol ac Effeithlon o'ch Amser

Mae Llywodraeth Cymru yn dwyn ynghyd y prif gwmnïau o sector bwyd a diod Cymru yn BlasCymru gyda phrynwyr o’r DU a phrynwyr rhyngwladol. Dyma'r sioe fasnach a digwyddiad Cwrdd â'r Cyflenwr fwyaf yng nghalendr y diwydiant yng Nghymru.

Arddangosfa ag ystod eang o gategorïau, gan gynnwys diodydd “Heb Alergenau", Cig Cymreig, Bwyd Môr, Llaeth, Byrbrydau, Bakery, Diodydd Alcoholig a Di-alcohol.


I wneud cais am le yn y digwyddiad cwrdd â'r prynwyr, cliciwch yma.