Parth Arloesedd, Sgiliau a Busnes

Roedd y parth Arloesedd, Sgiliau a Busnes cyntaf yn cynnwys 14 o sefydliadau allweddol a oedd yn dangos prosiectau arloesol a blaenllaw'r byd a rannwyd dros y ddau ddiwrnod. Mae'r digwyddiad nesaf yn addo bod hyd yn oed yn well gyda dros 20 o sefydliadau allweddol i ymgysylltu â hwy. Bydd uchafbwyntiau'n cynnwys:

  • Ymgysylltu ag ymchwilwyr a fydd wrth law i rannu a thrafod gyda chi ganfyddiadau'r ymchwil bwyd diweddaraf lle mae Cymru yn arwain y ffordd.

  • Siaradwch â'r tîm o Arloesi Bwyd Cymru, a fydd wrth law i gynnig cyngor a rhannu eu datblygiadau diweddaraf ac allbynnau economaidd a gyflawnir trwy eu rhaglen trosglwyddo gwybodaeth flaenllaw, prosiect HELIX

  • Gweld a blasu'r cynhyrchion bwyd a diod arloesol diweddaraf o Gymru

  • Cwrdd â chynrychiolwyr o sefydliadau addysg Cymru yn ogystal â darparwyr hyfforddiant eraill

  • Cwrdd â busnesau arloesol newydd sy'n gobeithio torri i mewn i farchnadoedd newydd

  • Ymgysylltu â rhanddeiliaid a all gynorthwyo gyda chefnogi eich gofynion busnes p'un a ydych yn fusnes sefydledig neu yn fusnes newydd

  • Cymerwch ran mewn cyfres o weithgareddau rhyngweithiol a fydd yn ymgysylltu â chynadleddwyr ac yn herio eu synhwyrau

Exhibitor Application Form