open main menu ddewislen

Parth Buddsoddwr

Ydych chi'n chwilio am fuddsoddiad neu gyllid ar gyfer eich busnes bwyd neu ddiod? Os felly, dyma'ch cyfle i gwrdd â chyllidwyr a buddsoddwyr i drafod eich gofynion a sut y gallwch dyfu'ch busnes gyda'r math cywir o gyllid. Mae'r Parth Buddsoddwyr yn cynnig i fynychwyr Blas Cymru y cyfle i:

•  Gyn-archebu cyfarfodydd 1:1 gyda darpar fuddsoddwyr a chyllidwyr

•  Clywed yn uniongyrchol am yr hyn y mae buddsoddwyr neu ddarparwyr cyllid yn chwilio amdano mewn busnes

•  Siarad ag arbenigwyr ynghylch sut i wneud eich busnes "yn barod i fuddsoddwr"

•  Derbyn cyngor ynghylch pa fath o gyllid fyddai'n addas ar gyfer eich busnes

Manylion am fuddsoddwyr a gadarnhawyd i ddod cyn hir.

Mae’r Parth Buddsoddwyr dim ond yn agored i fynychwyr Blas Cymru.

I dderbyn rhagor o wybodaeth ynghylch pa fuddsoddwyr fydd ar gael ar gyfer cyfarfodydd ac i drefnu cyfarfodydd buddsoddwyr o flaen llaw, e-bostiwch anja.evans@bic-innovation.com