open main menu ddewislen

Agenda

Dydd Mercher

Sesiynau
Amseriadau
Presentations
Organisation
Speaker
Cyflwyniad
09.00
Croeso
MC
Sara Edwards
09.10
Buddsoddi mewn dyfodol cyffrous a chynaliadwy
Bwrdd Diwydiant Bwyd a Diod Cymru
Andy Richardson Chair of Food and Drink Board
9.20
Lesley Griffiths AM, Minister for the Environment Energy and Rural Affairs, Welsh Government.
Meddwl aflonyddgar
09.30 - 09.50
Rhyddhewch eich meddwl - archwilio byd o bosibiliadau i gynhyrchwyr wrth i dechnoleg newid y ffordd yr ydym yn prynu
Technoleg y dyfodol
Martin Shervington
09.50 - 10.10
Defnyddio digidol i chwyldroi profiad y defnyddiwr a chreu marchnadoedd newydd
Graze
Penny MacKintosh
10.10 - 10.30
Ymdrin â thechnoleg newydd i ddiwallu anghenion newidiol cwsmeriaid a defnyddwyr
Princes
David McDiarmid
10.30 - 10.40
Myfyrdodau ar agor ein meddyliau a sut mae hynny'n ein gwneud yn gyflymach, yn gallach, yn wyrddach.
Sara Edwards
Coffi’r bore ac egwyl rhwydweithio
10.40 - 11.30
Gweithgareddau ehangach yn y Parth Arloesi a Busnes
Tueddiadau cyfredol i ddylanwadu ar dwf
11.30 - 12.05
Archwilio'r stori y tu ôl i werth £150bn o wario ar fwyd a diod ym Mhrydain
Kantar Worldpanel
Chris Hayward
12.05 - 12.35
Persbectif economaidd cyfredol y farchnad fwyd a diod byd-eang
Ocado
Stewart Mcguire
12.35 - 13.00
Panel dan gadeiryddiaeth Sara Edwards
Egwyl cinio
13.00 - 14.10
Gweithgareddau ehangach yn y Parth Arloesi a Busnes
Edrych y tu hwnt i'r gorwel - y dyfodol
14.40 - 15.10
Bwyd a'r ffordd yr ydym yn byw
Kantar Worldpanel
Rachel Knight
14.10 - 14.40
Rhagolygon 3-5 mlynedd ar dueddiadau bwyd y dyfodol
thefoodpeople
Kateline Porritt
Coffi prynhawn a egwyl rhwydweithio
15.10 - 15.45
Gweithgareddau ehangach yn y Parth Arloesi a Busnes
Cyfuno arloesedd a moeseg i greu busnes gwell
15.45 - 16.05
Technolegau Bio
IBERS
Dr. Rhian Hayward
16.05 - 16.35
Moeseg wrth wraidd adeiladu busnes gwell i siopwyr
I'w gadarnhau
I'w gadarnhau
16.35 - 16.45
Cymru'n perfformio yn gyflymach, yn ddoethach, yn wyrddach
Sara Edwards

Dydd Iau

Sesiynau
Amseriadau
Presentations
Organisation
Speaker
Ysbrydoliaeth trwy brofiad
09.00 - 9.30
Gwerth lleol - pa mor bwysig yw brand Cymru?
Glenn Tutssel
09.30 - 9.50
Mynd â Chymru i'r byd
Radnor Hills
William Watkins
09.50 - 10.10
Dod â Chymru i'r byd
I’w gadarnhau
I’w gadarnhau
10.10 - 10.30
Meithrin entrepreneuriaid yng Nghymru
Founder Coffee#1
James Shapland
Coffi’r bore ac egwyl rhwydweithio
10.30 - 11.00
Gweithgareddau ehangach yn y Parth Arloesi a Busnes
Beth sy'n gwneud i Gymru sefyll allan i fusnes
11.00 - 11.45
O gysyniad i gynnyrch - dod yn fwy deallus
EIT and Food Innovation Wales
Andrew Carlin; Prof David Lloyd
11.45 - 12.05
Sut mae sgiliau'n gyrru twf
Calbee
Mags Kerns
12.05 - 12.25
Sut i adeiladu brand yng Nghymru
Aber Falls
James Wright
Egwyl cinio
12.25 - 13.45
Gweithgareddau ehangach yn y Parth Arloesi a Busnes
Gwneud i frand ddenu sylw
13.45 - 14.45
Fy mhrofiad o greu effaith fawr ar draws y byd
Sefydlydd New Nordic Cuisine
Claus Meyer
14.45 - 15.15
Y rôl hanfodol mae marchnata strategol yn ei chwarae mewn brandiau sy’n tyfu
Umbrella Collective a Chyn Uwch-Greadigol, Innocent
Tansy Drake
Coffi prynhawn a egwyl rhwydweithio
15.15 - 15.45
Gweithgareddau ehangach yn y Parth Arloesi a Busnes
Making a brand really stand out: continued
15.45 - 16.15
Ysbrydoliaeth, gwytnwch, dyfalbarhad - yr hyn sydd ei angen i sefyll allan
Panel: Sgwrs onest gyda busnes
Caroline Hanna, Authentic Marketing; James Wright, Aberfalls; Bradley Cummings, Tiny Rebel
16.15 - 16.45
Perffeithio tôn llais a thorri trwyddo yn y cyfryngau cymdeithasol
That Lot
David Levin
16.45 - 16.55
Cyflymu twf cynaliadwy - yn gyflymach, yn gallach, yn wyrddach
Cadeirydd FDWIB
Andy Richardson
Yn ôl