Parth Busnes

Yn 2017 hwyluswyd dros 1,200 o gyfarfodydd busnes un-i-un, gan gynhyrchu dros £20.6 miliwn o fusnes newydd posibl i gynhyrchwyr bwyd a diod Cymru. Roedd dros 150 o brynwyr masnach yn bresennol, yn cwrdd â thros 100 o gynhyrchwyr bwyd a diod o Gymru, ac yn edrych ar oddeutu 800 o gynhyrchion bwyd a diod Cymreig.

Mae'r rhain yn feincnodau gwych ar gyfer digwyddiad 2019 - ond rydyn ni’n edrych ymlaen at yr her!