Headline Sponsor

Yn dilyn llwyddiant ysgubol y digwyddiad cyntaf yn 2017, mae BlasCymru / TasteWales yn dychwelyd ar Fawrth 20 a 21 2019, gan ddod â chynhyrchwyr, prynwyr a gweithwyr proffesiynol y diwydiant bwyd at ei gilydd ar gyfer y digwyddiad a chynhadledd fasnachu bwyd a diod rhyngwladol a gynhelir unwaith eto yn y byd-enwog Celtic Manor Resort.
P'un a ydych chi'n brynwr neu'n gynhyrchydd Cymreig, os ydych chi'n cymryd rhan o gwbl yn y diwydiant arlwyo a lletygarwch, neu mewn gwasanaeth bwyd a manwerthu, mae BlasCymru / TasteWales ar eich cyfer chi.

Beth i’w ddisgwyl

  • Cynhadledd ysbrydoledig sy'n cyd-fynd â phrif feddylwyr blaenllaw y sector yn edrych ar thema Cyflymu Twf Cynaliadwy - yn gyflymach, yn ddoethach, yn wyrddach chyflwyniadau a chynnwys rhyngweithiol
  • Yn arddangos y cynnyrch gorau sydd gan Gymru i'w gynnig
  • Parth Arloesedd a Sgiliau sy'n dangos y datrysiadau cleient a thechnoleg diweddaraf sydd ar gael i'r sector yng Nghymru
  • Arddangosfa o gynhyrchwyr blaenllaw o Gymru
  • Sesiynau wynen yn wyneb ar gyfer prynwyr cenedlaethol a rhyngwladol i ymgysylltu â chynhyrchwyr Cymru a darganfod yr angerdd y tu ôl i'w cynhyrchion

Pam mae angen i chi fod yno

  • i ymuno â'r sgwrs bwyd a diod yng Nghymru, darganfod cynhyrchion newydd, cwrdd â datblygwyr arloesol a phobl creadigol, i rwydweithio a chael eu hysbrydoli
  • i fod yn rhan o'r symudiad twf cynaliadwy cynyddol - boed eich busnes yn fawr neu'n fach a chanolig
  • i gael y syniad diweddaraf o'r diwydiant gan siaradwyr y gynhadledd fel Claus Meyer, cyd-sylfaenydd "bwyty gorau'r byd"; Tansy Drake, adeiladwr brand Innocent Smoothies; Chris Hayward, Kantar Worldpanel; Kateline Porrit o’r cwmni sy’n sy’n helpu rhagori ffasiynnau bwyd newydd Thefoodpeople; guru cyfryngau cymdeithasol David Levin a llu o siaradwyr diddorol eraill
  • i ymchwilio i gyfleoedd a heriau meddwl aflonyddgar; dylanwadau cyfredol y farchnad; tueddiadau sydd ar ddod; technolegau newydd; marchnata i fod yn arweinydd sector; a chael effaith gydag arian cyfyngedig
  • i archwilio cydweithrediadau wedi Brexit

COFRESTRWCH NAWR

Pwy ddylai fod yn bresennol?

Mae BlasCymru at eich dant chi os ydych chi'n gynhyrchydd Cymreig, yn brynwr cenedlaethol neu ryngwladol, ynghyd ag unrhyw un sy'n ymwneud â:

Gwasanaeth bwyd a lletygarwch, arlwywyr, caffis, gwestai, tafarndai a bwytai.
Manwerthu - delicatessens, siopau fferm a groserwyr, archfarchnadoedd a siopau annibynnol.
Sector cyhoeddus - Ysgolion, colegau, ysbytai.
Swnio fel chi?COFRESTRWCH EICH DIDDORDEB ISOD