Mae'r digwyddiad unigryw, hwn yn dod â chynhyrchwyr bwyd a diod o Gymru a phrynwyr cenedlaethol a rhyngwladol at ei gilydd i arddangos, blasu a thrafod goreuon y diwydiant yng Nghymru.

Mae BlasCymru yn cynnwys cyfuniad unigryw o gynhwysion:

  • sesiynau un i un i brynwyr cenedlaethol a rhyngwladol o amrywiaeth o farchnadoedd i gwrdd â chynhyrchwyr o Gymru a darganfod yr angerdd am y cynnyrch
  • cynhadledd ryngwladol fydd yn trafod pynciau llosg y diwydiant;
  • arddangosfa o fwyd a diod Cymru ar eu gorau; a
  • arddangosfa o brif bartneriaid y diwydiant bwyd a diod yng Nghymru.

Bydd BlasCymru yn ddathliad go iawn o'n sector deinamig. Bydd yn ddigwyddiad delfrydol i gynhyrchwyr a phrynwyr ddod at ei gilydd i wneud busnes. Bydd hefyd yn gyfle i'r rheini sydd â diddordeb ddarganfod yr hyn sy'n newydd yn y diwydiant, i gael gwybodaeth werthfawr, ac i rwydweithio'n effeithlon â rhanddeiliaid y diwydiant.

Pwy Ddylai Fod Yno

Mae BlasCymru’n addas i chi os ydych yn cynhyrchu cynnyrch Cymreig, yn brynwr cenedlaethol neu ryngwladol, neu os ydych yn ymwneud ag un o'r isod:

gwasanaethau bwyd, lletygarwch, arlwyo, caffis, tai llety, gwestai, tafarnau a bwytai
manwerthu - siopau delicatessen a siopau fferm a groseriaid, uwchfarchnadoedd a siopau annibynnol
sector cyhoeddus - ysgolion, colegau, ysbytai