Yn dilyn llwyddiant ysgubol y digwyddiad cyntaf yn 2017, mae BlasCymru / TasteWales yn dychwelyd ar Fawrth 20 a 21, 2019, gan ddod â chynhyrchwyr, prynwyr a gweithwyr proffesiynol y diwydiant bwyd at ei gilydd ar gyfer y digwyddiad a chynhadledd fasnachu held once again at the world-class Celtic Manor Resort.

Cadw’r enw da

Prif gyflawniadau BlasCymru / TasteWales 2017 oedd:

 • Dros 450 o gynrychiolwyr yn cymryd rhan
 • Cadarnhaodd 100% o gynrychiolwyr a ofynwyd bod y digwyddiad yn cyflawni eu rhesymau dros fynychu, a bod dros 97% â diddordeb mewn mynychu digwyddiad yn y dyfodol
 • Hwyluswyd dros 1200 o gyfarfodydd busnes un i un, gan greu dros £20.6m o fusnes newydd posibl i gynhyrchwyr bwyd a diod Cymru
 • Roedd dros 150 o brynwyr masnach yn bresennol, yn cwrdd â thros 100 o gynhyrchwyr bwyd a diod yng Nghymru, ac yn edrych ar oddeutu 800 o gynhyrchion bwyd a diod yng Nghymru
 • Ymwelwyr rhyngwladol o 14 gwlad
 • Denodd y Gynhadledd 17 o siaradwyr o safon uchel, gan gynnwys Adam Leyland - Golygydd 'The Grocer', Christine Tacon CBE - Dyfarnwr Codau Bwydydd, ac enillydd 'The Apprentice' y BBC - Alana Spencer
 • 94 darn unigol yn y cyfryngau yn cynwys print, ar-lein a darllediadau
 • Roedd 14 o sefydliadau yn y parth Arloesedd, Sgiliau a Busnes yn dangos syniadau a phrosiectau arloesol yn y diwydiant yng Nghymru
 • 4,557 o ymwelwyr unigryw i'r wefan, gyda 20,365 o eiriau ar y dudalen

Diolch am eich holl letygarwch a'ch sylw i fanylion a dylai'r pwyllgor cyfan fod yn falch o'u digwyddiad cyntaf. John Rodger - VP Atalanta Corporationetwork yn effeithiol gyda rhanddeiliaid diwydiantth werthfawr, ac i rwydweithio'n effeithlon â rhanddeiliaid y diwydiant.


Mae BlasCymru / TasteWales 2019 yn cynnig:

 • Sesiwn un i un ar gyfer prynwyr cenedlaethol a rhyngwladol i ymgysylltu â chynhyrchwyr Cymru a thrafod eu angerddau
 • Cynhadledd ryngwladol gydag enwau mawrion yn trafod y pynciau llosg
 • Arddangosfa o'r cynhyrchion gorau sydd gan Gymru i'w cynnig
 • Arddangosfa o gynhyrchwyr blaenllaw Cymru

Pwy ddylai fod yn bresennol?

Mae BlasCymru at eich dant chi os ydych chi'n gynhyrchydd Cymreig, yn brynwr cenedlaethol neu ryngwladol, ynghyd ag unrhyw un sy'n ymwneud â:

Gwasanaeth bwyd a lletygarwch, arlwywyr, caffis, gwestai, tafarndai a bwytai.
Manwerthu - delicatessens, siopau fferm a groserwyr, archfarchnadoedd a siopau annibynnol.
Sector cyhoeddus - Ysgolion, colegau, ysbytai.
Swnio fel chi?COFRESTRWCH EICH DIDDORDEB ISOD