open main menuddewislen

Prynwch Docynnau Cynhadledd
Prynu Tocynnau

Noddwr Pennawd

Princes

Noddwyr

HCC - Noddwr Cinio VIPArloesi Bwyd Cymru: - Noddwr Parth ArloesiPuffin Produce - Noddwr Llinyn gwddf a BathodynHufenfa De Arfon - Noddwr Cyfarfod Y PrynwrEIT - Partner Nawdd y GynhadleddCambrian Training - Noddwr ArddangosfaLantra - Noddwr Parth SgiliauMaterion Bwyd yn Byw - Partner Derbyniad RhwydweithioFfederasiwn Bwyd a Diod - Partner Derbyniad RhwydweithioEdwards o Gonwy - Noddwr Uwch - Ystafell GyfarfodCapital Law - Noddwr Cefnogaeth BusnesAber Falls - Noddwr Bar SyndicadLager Wrecsam - Noddwr Bar SyndicadBragdy Mŵs Piws - Noddwr Bar SyndicadTomos Watkin - Noddwr Bar SyndicadPenderyn Distillery - Noddwr Bar Syndicad

Yn dilyn llwyddiant ysgubol y digwyddiad cyntaf yn 2017, mae BlasCymru / TasteWales yn dychwelyd ar Fawrth 20 a 21 2019, gan ddod â chynhyrchwyr, prynwyr a gweithwyr proffesiynol y diwydiant bwyd at ei gilydd ar gyfer y digwyddiad a chynhadledd fasnachu bwyd a diod rhyngwladol a gynhelir unwaith eto yn y byd-enwog Celtic Manor Resort.

P'un a ydych chi'n brynwr neu'n gynhyrchydd Cymreig, os ydych chi'n cymryd rhan o gwbl yn y diwydiant arlwyo a lletygarwch, neu mewn gwasanaeth bwyd a manwerthu, mae BlasCymru / TasteWales ar eich cyfer chi.

Beth i’w ddisgwyl

  • Cynhadledd ysbrydoledig sy'n cyd-fynd â phrif feddylwyr blaenllaw y sector yn edrych ar thema Cyflymu Twf Cynaliadwy - yn gyflymach, yn ddoethach, yn wyrddach chyflwyniadau a chynnwys rhyngweithiol
  • Yn arddangos y cynnyrch gorau sydd gan Gymru i'w gynnig
  • Parth Arloesedd a Sgiliau sy'n dangos y datrysiadau cleient a thechnoleg diweddaraf sydd ar gael i'r sector yng Nghymru
  • Arddangosfa o gynhyrchwyr blaenllaw o Gymru
  • Sesiynau wynen yn wyneb ar gyfer prynwyr cenedlaethol a rhyngwladol i ymgysylltu â chynhyrchwyr Cymru a darganfod yr angerdd y tu ôl i'w cynhyrchion

Pwy ddylai fod yn bresennol?

Mae BlasCymru at eich dant chi os ydych chi'n gynhyrchydd Cymreig, yn brynwr cenedlaethol neu ryngwladol, ynghyd ag unrhyw un sy'n ymwneud â:

Cofrestrwch nawr

Pam mae angen i chi fod yno

  • i ymuno â'r sgwrs bwyd a diod yng Nghymru, darganfod cynhyrchion newydd, cwrdd â datblygwyr arloesol a phobl creadigol, i rwydweithio a chael eu hysbrydoli
  • i fod yn rhan o'r symudiad twf cynaliadwy cynyddol - boed eich busnes yn fawr neu'n fach a chanolig
  • i gael y syniad diweddaraf o'r diwydiant gan siaradwyr y gynhadledd fel Claus Meyer, cyd-sylfaenydd "bwyty gorau'r byd"; Tansy Drake, adeiladwr brand Innocent Smoothies; Chris Hayward, Kantar Worldpanel; Kateline Porrit o’r cwmni sy’n sy’n helpu rhagori ffasiynnau bwyd newydd Thefoodpeople; guru cyfryngau cymdeithasol David Levin a llu o siaradwyr diddorol eraill
  • i ymchwilio i gyfleoedd a heriau meddwl aflonyddgar; dylanwadau cyfredol y farchnad; tueddiadau sydd ar ddod; technolegau newydd; marchnata i fod yn arweinydd sector; a chael effaith gydag arian cyfyngedig
  • i archwilio cydweithrediadau wedi Brexit
Cofrestrwch nawr