English

NODWCH Y DYDDIAD

20-21 MAWRTH 2019

CELTIC MANOR RESORT, CASNEWYDD, CYMRU, DU

Digwyddiad masnach cenedlaethol a rhyngwladol, a chynhaledd sy’n dwyn ynghyd cefnogwyr blaenllaw yn y diwydiant Bwyd a Diod yng Nghymru, a sy’n darparu cyfle ar gyfer prynwyr a chynhyrchwyr i ddatblygu busnes newydd. Cynhadledd o safon uchel, arddangosiad cynhyrchion o ansawdd, arloesedd, sgiliau a chymorth busnes, mae’r digwyddiad yn gyfle unigryw i gyfarfod y diwydiant o dan yr un tô a darganfod beth sy’n newydd yn y diwydiant, ac ennill dealltwriaeth werthfawr a datblygu rhwydweithiau.

I ddatgan eich diddordeb e.bostiwch info@tastewales.com